Coronacrisis en een huis kopen of verkopen - liveblog
15 februari 2022 
33 min. leestijd

Coronacrisis en een huis kopen of verkopen - liveblog

Coronacrisis invloed op de woningmarkt

In dit liveblog houden we je zoveel mogelijk op de hoogte van actuele ontwikkelingen op de huizenmarkt als gevolg van het coronavirus Covid-19. Corona crisis en een huis kopen of verkopen, of een huis (ver)huren, wat speelt er allemaal?

15 februari 2022 - versoepeling van de maatregelen

Versoepeling coronamaatregelen in 3 stappen

De regering heeft op 15 februari verdergaande versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. Vanaf 18 februari worden de openingstijden van makelaarskantoren weer vrijgegeven en vanaf 25 februari vervallen ook de 1,5 meter maatregel en de mondkapjesplicht. Echter blijft er wel een mondkapjesadvies gelden, wanneer de 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden. Ook het maximale aantal personen voor een thuisbezoek vervalt.


13 november 2021 - gedeeltelijke lockdown

Nadat in september de maatregelen waren afgeschaft is helaas het aantal besmettingen weer opgelopen tot een niveau waarbij we ons zorgen moeten maken over de hoeveelheid ziekenhuisopnames.

De regering heeft daarom per 13 november jl. besloten tot een zogenaamde gedeeltelijke lockdown. Het betekent vooral dat we we moeten gaan oppassen voor teveel contacten en contacten dichtbij.

Dus ook voor de makelaardij worden de regels vanaf 13 november 2021 voorlopig weer als voorheen:

 • Meerdere bezichtigingen per dag kunnen plaatsvinden, mits iedereen zich houdt aan de RIVM-maatregelen inclusief het dragen van een mondkapje
 • Bezichtigingen vinden plaats wanneer er maximaal 1 persoon is die de kijkers rondleidt
 • Bezichtigingen vinden plaats met maximaal vier personen van één huishouden (was twee) en eventueel de aankoopmakelaar
 • Andere mensen die de woning willen bezichtigen wachten buiten
 • Alle aanwezigen dragen verplicht mondkapjes, en daarnaast adviseren we het gebruik van handschoentjes
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Tussen de bezichtigingen zit 10 minuten zodat de nodige hygiënemaatregelen genomen kunnen worden
 • Het huis wordt tijdens en in elk geval na elke bezichtiging goed geventileerd

16 juli 2021

Helaas is een aantal versoepelingen van juni weer teruggedraaid. Net als voor de versoepelingen mogen bezichtigingen gewoon doorgaan, maar wel volgens de regels die al golden tijdens de lockdownperiode:

De makelaars dragen mondkapjes en beschermende handschoenen. Aan kijkers wordt gevraagd de RIVM regels in acht te nemen.

Bezichtigers van woningen worden niet gezien als bezoekers, hiervoor geldt dan ook geen maximum per dag. Natuurlijk adviseren we wel om kleine groepjes van maximaal 2 mensen rond te leiden en tussendoor genoeg tijd te nemen om de zaak schoon te maken en te luchten.

We zetten de regels nog een keer op een rijtje:

 • Meerdere bezichtigingen per dag kunnen plaatsvinden, mits iedereen zich houdt aan de RIVM-maatregelen inclusief het dragen van een mondkapje
 • Bezichtigingen vinden plaats wanneer er maximaal 1 persoon is die de kijkers rondleidt
 • Bezichtigingen vinden plaats met maximaal twee personen van één huishouden en eventueel de aankoopmakelaar
 • Andere mensen die de woning willen bezichtigen wachten buiten
 • Alle aanwezigen dragen verplicht mondkapjes, en daarnaast adviseren we het gebruik van handschoentjes
 • Tussen de bezichtigingen zit 10 minuten zodat de nodige hygiënemaatregelen genomen kunnen worden
 • Het huis wordt tijdens en in elk geval na elke bezichtiging goed geventileerd

23 februari 2021

De samenleving mag weer een kleine beetje open, maar voorzichtigheid blijft geboden. Daarom hebben wij bij onze bezoeken altijd handschoenen aan en een mondkapje op. Verder blijven de regels bij bezichtigingen die in dit blog iets verder naar onderen een paar keer staan benoemd onverminderd van kracht. Veiligheid voor alles!

1 februari 2021

Overheid neemt maatregelen tegen wachttijden energielabel

Sinds 1 januari 2021 kennen we een nieuw energielabel. Voor het aanvragen van dit energielabel komt een energieadviseur aan huis om de woning op te nemen, waarna je een uitgebreide rapportage ontvangt over de energieprestatie van de woning.

Als gevolg van de corona pandemie zijn er adviseurs die niet al hun examens hebben kunnen afleggen. Daarom zijn er maatregelen genomen om dat op te vangen. Zo zet de overheid maximaal in op online thuisexaminering. De eerste online thuisexamens zijn succesvol afgenomen op 12 en 14 januari, en de volgende examens staan gepland op 2, 4 en 11 februari. Daarnaast is er een overgangsregeling, waardoor energieadviseurs die examenmodules voor de opname behaald hebben al wel de opname van de energieprestatie van gebouwen doen. Door deze maatregelen kunnen zo’n 200 energieadviseurs extra aan de slag. Daarnaast zijn er zo’n 800 mensen onderweg om hun vakbekwaamheid te behalen.

Ondanks deze maatregelen is er momenteel krapte in het aantal beschikbare vakbekwame energieadviseurs. Daarom zijn er aanvullende maatregelen genomen, waaronder deze:

Het is tijdelijk niet nodig om al in de verkoop-/verhuuradvertentie van je woning het energielabel te vermelden, als je nog geen label hebt.

Wil je je nieuwe energielabel woning aanvragen? Klik dan op deze pagina.

20 januari 2021

De avondklok

Vandaag heeft minister-president Mark Rutte ons geïnformeerd over de op handen zijnde extra maatregelen om de gevolgen van de derde coronagolf te dempen. Eén van deze maatregelen is de instelling van een avondklok tussen 21:00 en 4:30. Daarnaast wordt het aantal te ontvangen gasten thuis per huishouding teruggebracht van twee naar één per dag in de privésfeer.

Avondklok en bezichtigingen

Het invoeren van de avondklok betekent dat je ’s avonds geen bezichtigingen kunt afspreken. We raden trouwens bezichtigingen als het donker is nooit aan, aangezien je overdag een veel beter beeld krijgt van een huis. Dus de avondklok zal nauwelijks invloed hebben op de verkoop van een huis verwachten wij.

Privé nog maar 1 gast per dag is niet van invloed op het bezichtigingsprotocol.

Een bezichtiging van een woning geldt niet als een privésituatie, maar het is natuurlijk wel belangrijk dat vooraf alle regels omtrent hygiëne, mondkapjes, handschoenen etc. duidelijk zijn voor de kijkers. Sta er als verkoper ook op dat een makelaar die meekomt een mondkapje en handschoenen draagt. En neem verder de tijd tussen 2 bezichtigingen door om alles even schoon te maken en te ventileren.

Het voordel is dat we funkijkers zoveel mogelijk buiten de deur houden. Die melden zich zelf al net in groten getale aan gelukkig, dus wat dat betreft is de kwaliteit van de kijkers er alleen maar op vooruit gegaan. Kijk hieronder voor alle regeltjes.

En in de tussentijd blijven we ons best doen om je huis zo snel en zo goed mogelijk te verkopen.

15 december 2020

Lockdown geen invloed op bezichtigingen.

De per vandaag afgekondigde lockdown heeft geen invloed op de manier waarop huizen worden bezichtigd. Al in maart hebben NVM makelaars met elkaar strenge regels in acht genomen voor bezichtigingen en gesprekken bij de mensen thuis.

De makelaars dragen mondkapjes en beschermende handschoenen. Aan kijkers wordt gevraagd de RIVM regels in acht te nemen.

Bezichtigers van woningen worden niet gezien als bezoekers, hiervoor geldt dan ook geen maximum per dag. Natuurlijk adviseren we wel om kleine groepjes van maximaal 2 mensen rond te leiden en tussendoor genoeg tijd te nemen om de zaak schoon te maken en te luchten.

We zetten de regels nog een keer op een rijtje:

 • Meerdere bezichtigingen per dag kunnen plaatsvinden, mits iedereen zich houdt aan de RIVM-maatregelen inclusief het dragen van een mondkapje
 • Bezichtigingen vinden plaats wanneer er maximaal 1 persoon is die de kijkers rondleidt
 • Bezichtigingen vinden plaats met maximaal twee personen van één huishouden en eventueel de aankoopmakelaar
 • Andere mensen die de woning willen bezichtigen wachten buiten
 • Alle aanwezigen dragen verplicht mondkapjes, en daarnaast adviseren we het gebruik van handschoentjes
 • Tussen de bezichtigingen zit 10 minuten zodat de nodige hygiënemaatregelen genomen kunnen worden
 • Het huis wordt tijdens en in elk geval na elke bezichtiging goed geventileerd

1 december 2020

(via gemeente.nu)

Mondkapjesplicht

Op 1 december is de zogenoemde Coronawet voor de komende drie maanden in werking getreden. Hiermee zijn de bestaande coronamaatregelen vastgelegd in wetgeving en krijgen de Tweede en Eerste Kamer meer betrokkenheid. Ook is het daardoor vanaf nu verplicht een mondkapje te dragen in publieke ruimtes en wordt het begrip ‘huishouden’ vervangen door ‘hetzelfde adres’.

De langverwachte en veelbesproken Coronawet is vandaag ingegaan. De bestaande coronamaatregelen zijn vastgelegd in de wet. Ook is met de nieuwe wet de verplichting om een mondkapje te dragen in publieke ruimtes. Het kapje is vanaf dan verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder in onder andere overheidsgebouwen, stadhuizen, winkels, musea, restaurants en theaters. Er zijn posters ontwikkeld om op te hangen in de publieke ruimte.

Uitzondering

De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. De politie en boa’s kunnen mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt. Bijvoorbeeld door medicatie of een kaartje van een cliëntenorganisatie te tonen, of door een verklaring van een begeleider.

Begrip huishouden vervalt

Tot nu toe is het zo dat mensen onderling 1,5 meter afstand moeten houden, tenzij ze een huishouden delen. Vanaf 1 december komt in de nieuwe tijdelijke wet het begrip huishouden te vervallen. Vanaf dan geldt: woon je op hetzelfde adres? Deel je een voordeur? Dan hoef je onderling geen afstand te houden. Dat geldt dus bijvoorbeeld ook voor studentenhuizen. Deze wijziging maakt handhaving door politie, boa’s en andere handhavers volgens het kabinet eenvoudiger.

Besluitvorming

De wet heeft ook gevolgen voor de besluitvorming. Maatregelen worden niet langer op aanwijzing van de minister van Volksgezondheid neergelegd in noodverordeningen. Voorgestelde maatregelen moeten worden omschreven in een ministeriële regeling. Die moet vervolgens worden voorgelegd aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Nieuwe maatregelen gaan volgens de nieuwe wet niet eerder in dan een week nadat ze aan het parlement zijn toegestuurd.

Tweede Kamer

Als de Tweede Kamer tijdens die week besluit om niet met de regeling in te stemmen, vervalt deze automatisch en treedt zij dus niet in werking. Bij acuut gevaar voor de volksgezondheid is het mogelijk om een spoedprocedure te volgen. Dan treedt de ministeriële regeling direct in werking. Als de Tweede Kamer besluit om er niet mee in te stemmen vervalt de regeling automatisch, en geldt hij dus niet meer.

14 oktober 2020

Wat betekent de maximale groepsgrootte thuis van 3 personen per dag voor huizenverkopers en bezichtigingen?

De maatregel is uitgevaardigd voor privésituaties en niet voor werksituaties. Dus voor het (laten) bezichtigen van huizen is het maximum van 3 personen per dag geen verplichting. Neemt niet weg dat we ervoor moeten  zorgen dat er niet teveel mensen tegelijk in huis zijn tijdens een bezichtiging.

Daarom gelden de volgende corona regels bij bezichtigingen:

 • Meerdere bezichtigingen per dag kunnen plaatsvinden, mits iedereen zich houdt aan de RIVM-maatregelen inclusief het dragen van een mondkapje
 • Bezichtigingen vinden plaats wanneer er maximaal 1 persoon is die de kijkers rondleidt
 • Bezichtigingen vinden plaats met maximaal twee personen van één huishouden en eventueel de aankoopmakelaar
 • Andere mensen die de woning willen bezichtigen wachten buiten
 • Alle aanwezigen dragen verplicht mondkapjes, en daarnaast adviseren we het gebruik van handschoentjes
 • Tussen de bezichtigingen zit 10 minuten zodat de nodige hygiënemaatregelen genomen kunnen worden
 • Het huis wordt tijdens en in elk geval na elke bezichtiging goed geventileerd

Corona en woning bezichtigen Digimakelaars

29 september 2020

Coronamaatregelen Kabinet verscherpt.

De verscherpte maatregelen van het Kabinet lijken hard nodig te zijn om het virus de kop in te drukken. Bezichtigingaanvragers bij Digimakelaars worden allemaal vooraf op de hoogte gebracht van de voorwaarden van een bezichtiging:

 1. Kom met hooguit 2 mensen
 2. Neem geen kinderen mee
 3. Houd 1,5 meter afstand
 4. Schud geen handen
 5. Was je handen vooraf en trek handschoenen aan
 6. Raak zo min mogelijk aan, de verkoper opent alle deuren
 7. Blijf thuis (en meld je even af)als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°)
 8. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten
 9. Overweeg een virtuele bezichtiging

En voor verkopers:

 1. Houd 1,5 meter afstand
 2. Schud geen handen
 3. Handel zaken zo veel mogelijk digitaal of telefonisch af
 4. Maak eerst een afspraak voordat je langs gaat bij een makelaarskantoor
 5. Zorg dat er niemand thuis is tijdens bezichtigingen en de eindinspectie. Wat de fotosessie betreft, wordt de fotograaf begeleid door maximaal 1 andere persoon, bij voorkeur alleen de verkoper of, indien niet anders mogelijk, de makelaar
 6. Laat de taxateur alleen door het huis lopen
 7. Zeg de afspraak met de kijker, makelaar of taxateur af als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°)
 8. Zeg de afspraak met de kijker, makelaar of taxateur af als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten
 9. Volg altijd de aanwijzingen van de makelaar en taxateur
 10. Overweeg een virtuele bezichtiging

Woning bezichtigen coronamaatregelen

2 september 2020

Kabinet verlengt betaalpauze hypotheek tot 2021

Het kabinet verlengt de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen tot 1 januari 2021. De huidige regeling zou lopen tot 30 september.

Huizenbezitters die door de uitbraak van het coronavirus in financiële problemen komen, kunnen met hun hypotheekverstrekker een regeling treffen. Onder dezelfde regeling kunnen ondernemers bij de bank aankloppen om uitstel van betaling van leningen aan te vragen. Begin augustus hadden ruim 32.000 consumenten een beroep op de regeling betaalpauze hypotheek gedaan voor een totaalbedrag van € 77 miljoen, en liep het aantal aanvragen op.

15 augustus 2020

Invloed coronavirus op de woningmarkt, hoe staan we ervoor?

De nieuwe manier van leven tijdens het corona virus zorgt voor een kanteling van de markt. Dat is niet per se slechter, maar misschien juist wel beter.

 • Er is meer vraag naar grotere woningen. Dat zien we terug bij 2-kappers en vrijstaande huizen in het duurdere segment.
 • Er wordt vaker naar een kamer meer en meer buitenruimte gevraagd bij de huizen zoektocht.
 • Senioren zetten hun huis iets minder makkelijk te koop, daardoor wordt de doorstroming belemmerd.
 • Een vervelende bijkomstigheid is dat zzp’ers minder makkelijk een financiering krijgen.
 • De trek naar het platteland en ruimer wonen voor relatief minder geld is er wel, maar die is er al in lichte mate sinds 2013.

In het algemeen zijn er minder en kwalitatief betere kijkers voor de te koop staande huizen. Dus met minder bezichtigingen hetzelfde effect. Veel mensen behouden gelukkig nog hun baan en een stabiel inkomen, vooral door de vooruitstrevende wijze waarop onze overheid de beperkende maatregelen heeft ingevoerd.

De krapte en de enorme vraag verdwijnen niet binnen een korte periode, vandaar dat er nog steeds veel wordt overboden, ondanks dat er in absolute zin minder kopers op de markt zijn.

1 juli 2020

coronacrisi invloed huizenmarkt liveblog digimakelaars

Coronamaatregelen bij bezichtigingen blijven van kracht

Nu het de goede kant op lijkt te gaan met het aantal coronagevallen in Nederland, lijken veel mensen de coronacrisis alweer een beetje te vergeten.

Het protocol voor makelaars en taxateurs is opgesteld door NVM en wordt ondersteund door andere organisaties, zoals VBO & Vastgoedpro. De hierin opgestelde maatregelen blijven van kracht, zoals 1,5 meter afstand houden en geen handen schudden.

Ook wordt het houden van een open huis op de traditionele manier nog steeds afgeraden. Lees ons blog over virtuele open huismogelijkheden, want daar worden super goede resultaten mee bereikt.

Lees ook de Handreiking die de branche heeft opgesteld m.b.t. contacten tijdens de coronacrisis.

1 juli 2020

Verlenging van de ‘Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten’

(NVM 1 juli 2020)

De Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten die vervalt op 1 september 2020 wordt verlengd tot 1 november 2020.

Ook wordt de Tijdelijke wet verruimd tot tijdelijke huurcontracten die aflopen in de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020. Daardoor kunnen tijdelijke huurcontracten waarvan de overeengekomen huurtermijn afloopt in de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 (opnieuw) tijdelijk verlengd worden met een maand, twee maanden of drie maanden, tot uiterlijk 1 november 2020.

Deze mogelijkheid geldt voor zowel tijdelijke huurovereenkomsten met een overeengekomen einddatum tussen 1 juli en 31 augustus als voor tijdelijke huurovereenkomsten die reeds op grond van de Tijdelijke wet zijn verlengd.

De voorwaarden voor verlenging van tijdelijke huurovereenkomsten op grond van de Tijdelijke wet zijn onveranderd.

Voor tijdelijke huurovereenkomsten die zijn aangezegd voor 1 juni 2020 – dus voordat de verlenging van de Tijdelijke wet bekend werd – geldt dat de huurder tot 9 juli 2020 de tijd heeft om een verzoek tot verlenging als bedoeld in de Tijdelijke wet in te dienen.

De Rijksoverheid heeft een beslisboom gemaakt die je hier kunt vinden.

Een voorbeeldbrief voor de aanzegging kun je hier downloaden.

17 juni 2020

NVM neemt nadrukkelijk afstand van negatieve voorspellingen over ontwikkelingen op de woningmarkt.

Het aantal woningen dat de afgelopen maand te koop is gezet, blijft stabiel. Dit waren er wekelijks circa 4.000 terwijl in de periode voor de intelligente lockdown het wekelijks gemiddeld 3.000 woningen waren. Ook de verkoop loopt goed door: de afgelopen week werden er 3700 woningen verkocht. Niet eerder in 2020 waren er dat in een week zoveel. Met name de verkoop van woningen in de hogere prijsklassen is aangetrokken. Dit blijkt uit recente cijfers van de NVM.

Waar in de eerste maand van de crisis slechts 12% van de verkopen een woning was van 500 duizend of meer, in de afgelopen maand was dit 17%. Er werd ook meer verkocht in deze prijsklassen dan een jaar eerder. Vergelijken we de verkoopcijfers (dus in alle prijsklassen) met exact een jaar geleden, dan is een duidelijke dip zichtbaar sinds het moment dat de lockdown werd aangekondigd.

De markt is inmiddels aangetrokken en momenteel liggen de verkopen weer op hetzelfde niveau als in 2019. “Dit zijn data van nú en niet die van een toekomstige huizenmarkt, laat dat duidelijk zijn”, aldus voorzitter Onno Hoes. “Op basis van deze feiten nemen we nadrukkelijk afstand van negatieve voorspellingen. Bij de aan- en verkoop van een woning denkt de consument niet in korte maar in langere termijn. En die biedt houvast om vertrouwen te hebben dat het kopen van een woning verantwoord is”.

Daarbij is de gemiddelde verkooprijs ook nog eens gestegen met € 10.000,- naar € 345.000,-.

Te koop gezette woningen per week (oranje lijn is voor “corona”):

Digimakelaars corona invloed woningmarkt te koop gezette woningen

Verkochte woningen per week (oranje lijn is voor “corona”):

Digimakelaars corona invloed woningmarkt verkochte woningen

27 mei 2020

Je hypotheek betalen tijdens de coronacrisis

De NHG roept op tot uniformiteit van de corona vragenlijst in het advies- en acceptatietraject voor hypotheken met als doel dat een verantwoorde financiering mogelijk blijft voor de consument.

NHG vindt het, net als adviseurs en geldverstrekkers, belangrijk om tijdens het advies- en acceptatietraject aandacht te hebben voor de impact van de coronacrisis. Met als doel dat een verantwoorde financiering mogelijk blijft voor de consument. Op dit moment zijn er verschillende werkwijzen in omloop. NHG roept op tot een uniforme aanpak. Dit geeft duidelijkheid voor de consument en houdt het adviestraject zo eenvoudig mogelijk

Ga je naar je hypotheekadviseur? Neem deze lijst dan vooraf door: NHG Vragenlijst

Of vul hem alvast in, dat helpt!

20 mei 2020

Verruiming huurmarkt door coronacrisis

In de grote steden ligt het aantal vrijgekomen huurwoningen 13% hoger dan in de weken voor de crisis. Vergeleken met vorig jaar is dit zelfs 21% meer. Vooral het kleinere aantal toeristen en daarmee dus de afname van Airbnb  verhuur noodzaken pandeigenaren tot het openbaar in de verhuur zetten van hun pand.

Coronacrisis invloed woningmarkt

Gemiddeld 23% meer verkooptransacties dan voor de lockdown

 • Volgens Brainbay, de rekenaars van de NVM heeft de woningmarkt nauwelijks last van de crisis rondom het coronavirus.
 • Het aantal te koop gezette woningen ligt 1,4% hoger dan een jaar geleden
 • Het aantal dagen waarbinnen een woning wordt verkocht ligt op 29 dagen t.o.v. 42 dagen vorig jaar
 • De vierkante meterprijs is met 1,1% gestegen vergeleken met een maand geleden en de gemiddelde verkoopprijs ligt nu met € 333.000,- 7,7% hoger dan vorig jaar gemiddeld over Nederland

In de grafieken hieronder is de oranje lijn het gemiddelde aantal te koop gezettte cq verkochte woningen van voor de lockdown.

Coronavirus invloed woningmarkt

7 mei 2020

Er worden nog steeds meer woningen te koop gezet en verkocht dan in de weken voor de crisis

Het aantal te koop gezette woningen tijdens de intelligente lockdown ligt ruim 3% hoger dan een jaar geleden.

Ook uit de cijfers van Funda blijkt dat mensen nog steeds zeer geïnteresseerd zijn in een nieuw huis. Alleen al in de afgelopen week waren er ruim 30% meer contactverzoeken richting makelaars – variërend van bezichtigingsaanvragen tot telefoongesprekken – dan in dezelfde periode vorig jaar.

Van de grote steden doen Den Haag en Amsterdam het zo’n 10% minder goed dan de weken voor de crisis en scoort Rotterdam 5% minder. Utrecht daarentegen telt gemiddeld per week ruim 10% meer verkopen dan vlak voor de crisis.

We krijgen de indruk dat kleine particuliere beleggers nu even de kat uit de boom kijken.

24 april 2020

Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

Het spoedwetsvoorstel ‘Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten‘ treedt op 25 april 2020 in werking met terugwerkende kracht tot en met 1 april 2020. De wet is al eerder door de Tweede en Eerste kamer aangenomen.

De Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten regelt dat huurovereenkomsten van twee jaar of korter (zelfstandige woonruimte) en vijf jaar of korter (onzelfstandige woonruimte) in de zin van artikel 7:271 lid 1 Burgerlijk Wetboek waarvan de huur verstrijkt ná 31 maart 2020 en vóór 1 juli 2020 kunnen worden verlengd met één, twee of drie maanden, doch niet tot een latere datum dan 1 september 2020.

Zoals gebruikelijk bij huurovereenkomsten hebben aanpassingen in de voorwaarden altijd veel haken en ogen. Daarom is hier een handige Vraag en Antwoord bij de “Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten” van de NVM: KLIK HIER

22 april 2020

VVE’s kunnen elektronisch besluiten nemen

Dit is nu mogelijk door de Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en veiligheid over elektronisch vergaderen. Deze wet is op 21 april aangenomen in de Eerste Kamer en treedt met terugwerkende kracht in vanaf 16 maart 2020. De wet vervalt op 1 september 2020.

In deze wet is tevens geregeld dat de termijn voor het vaststellen van de jaarrekening in VVE’s verlengd wordt met maximaal 6 maanden. De wet gaat voor de reglementen.

Daarnaast mogen besluiten genomen worden via een videoverbinding. Voor rechtsgeldige elektronische besluiten zijn 3 zaken verplicht:

 1. Het lid moet identificeerbaar zijn
 2. Het lid moet de vergadering live kunnen volgen
 3. Het lid moet daadwerkelijk kunnen stemmen

Er zijn regels voor het uitschrijven van een vergadering waarbij rechtsgeldig elektronisch kan worden gestemd. Kijk op VVE Belang voor de volledige toelichting op dit gedeelte van de wet.

21 april 2020

Prijzen woningmarkt blijven stabiel

De prijs van een verkochte woning is in de periode 16 maart – 15 april vergelijkbaar met die van een maand ervoor. Huishoudens met concrete aankoopplannen zetten deze gewoon door. NVM-voorzitter Onno Hoes hekelt daarom de onheilsprofeten die stellen dat er een crisis op de woningmarkt op de loer ligt.

We geven al enkele weken met tussenpozen van 2 weken de actuele woningmarktcijfers. Daaruit blijkt vooral dat de markt enigszins ontspant voor wat betreft aangevraagde bezichtigingen en het aanbod van nieuwe woningen, maar iedere woning die te koop komt wordt vrijwel even vlot verkocht als in de periode voor de coronacrisis.

Doemdenken van media en banken zijn nergens op gebaseerd. De NVM is de enige partij die gefundeerd cijfermateriaal beschikbaar heeft. Vandaag komt ook het Kadaster met woningmarktcijfers. Zij kunnen zien hoeveel kadastergegevens worden opgevraagd door particulieren en door makelaars en schrijven natuurlijk alle eigendomsoverdrachten in, waardoor ook die kant van de markt duidelijk is.

De coronacrisis, of de woningkrapte waar we ons nu in bevinden is een hele andere dan de financiële crisis van 2008-2013. Dat blijkt uit onderstaand overzicht.

Woningmarktcijfers coronacrisis en de woningmarkt

Het aantal woningen dat door huishoudens verkocht wordt, is de afgelopen week weliswaar met 7% gedaald ten opzichte van een week ervoor maar de cijfers zijn niet helemaal te vergelijken omdat maandag 2e Paasdag geen werkdag is.

Het percentage huishoudens dat de koop heeft teruggedraaid, waarbij men zich dus beroept op het voorbehoud, nam de eerste weken van sociale onthouding toe van 2,5% tot 4%. Echter, afgelopen week daalde het percentage weer naar 2,5%.

NVM blijft erop wijzen dat het grote tekort op de woningmarkt enkel opgelost wordt door de komende jaren te blijven bouwen. “Juist nu is het belangrijk dat er publiek-private regie komt tussen overheden, bouwbedrijven en financiële instellingen. Bouwen én de transformatie van kantoren naar woningen maar ook winkels die woningen worden. Elk huis telt”, aldus Hoes.

Luister ook naar mijn podcast


9 april 2020

De woningmarktcijfers zijn er weer

Zoals ieder kwartaal heeft de NVM de woningmarktcijfers weer gepubliceerd. Lees hierover meer in mijn blog dat morgen online komt.

Digimakelaars verwacht geen grote daling huizenprijzen

De berichten van ABN/AMRO over mogelijke prijsdalingen geven stof tot nadenken. Heel anders is onze veronderstelling. De woningkrapte is op dit moment enorm, er is slechts keuze uit 2,8 woning per woningzoeker.

De nieuwbouw is op een dramatisch laagtepunt terecht gekomen. De woningnood is hoog.

Er is nauwelijks overfinanciering, de rente is laag en steeg weliswaar iets, maar dat lijkt ook weer te stoppen.

Natuurlijk komt er wat minder vraag, er is een grote groep mensen die op dit moment niet zeker is van vast inkomen.

Is wachten met kopen of verkopen dan nodig? Volgens ons niet. Voor de verkopers niet, omdat ze er nu nog zeker van zijn dat er voldoende kopers staan te wachten. Voor de kopers niet, omdat misschien de prijzen wat minder hard gaan stijgen, maar als de rente stijgt ben je straks per saldo duurder uit.

De toekomst zal het leren, maar wij zijn nog vol vertrouwen.

7 april 2020

Hoe staan we na een maand? Luister hier naar mijn podcast

7 april 2020

De Vereniging van Eigenaren – besluiten en vergadering tijdens de coronacrisis

In deze periode zijn er veel VVE’s die het boekjaar afsluiten en de jaarlijkse vergadering op touw zetten. We krijgen de vraag of dit nu wel kan. Het antwoord is nee, tenzij de vereniging uit maximaal 3 man bestaat. Er kunnen geen grotere groepen bij elkaar komen, dus je zult dit op een andere manier moeten inkleden.

Je kunt de vergadering uitstellen tot een later tijdstip, in het modelreglement staat daar geen sanctie op. Alleen weet je niet hoe lang de maatregelen gaan duren.

Moet de vergadering toch een belangrijk besluit nemen? Dan kun je een schriftelijke stemming organiseren, dus per brief, of online per e-mail. Als je denkt dat per e-mail niet kan moet je ervoor zorgen dat dit in een volgende vergadering van de VVE goed wordt geregeld. Er zijn veel vergadermogelijkheden online, zoals Microsoft Teams, Zoom, Jitsi of Skype. Dat is wellicht een mogelijkheid. Als je vragen van de bewoners vooraf laat binnenkomen kun je heel efficiënt vergaderen!

Als vereniging van eigenaren zou je misschien wel iets moeten afspreken over maatregelen ter beperking van besmetting in het gebouw. Dus bijvoorbeeld maximaal 2 personen per keer in de lift, of het extra schoonmaken van centrale ruimtes, deuren, liftknoppen, bellentableau etc. We kunnen ons voorstellen dat dit besluit zonder overleg met de leden door het bestuur kan worden genomen omdat dit een zogenaamde spoedmaatregel betreft.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor je VVE? Kijk dan even op VvERecht

2 april 2020

Huizen bezichtigen tijdens verlengde maatregelen coronacrisis

Alle maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken blijven van kracht tot en met 28 april. En zoals ik al eerder aangaf is de verwachting dat het nog wel langer gaat duren.

Volgens de laatste cijfers heeft de crisis geen erg grote invloed op het kopen en verkopen van huizen, maar het gaat wel anders.

Onze makelaars maken bij in verkoopname ter plekke een 360 graden video die we plaatsen op ons YouTubekanaal

Daarmee kunnen geïnteresseerden virtueel door het huis lopen en krijgen ze een toelichting van de makelaar.

Daarnaast kunnen verkopers een Whatsapp bezichtiging doen. Dit kan met Whatsapp, Skype of Facetime. Aangezien de meeste mensen Whatsapp hebben is dit wellicht de makkelijkste oplossing.

Daarnaast kun je ook een virtueel Open Huis organiseren met Facebook live of Instagram live. We maken voor alle mogelijkheden een handleiding voor je.

Wil je een huis kopen dat je niet live hebt gezien? Dat is geen enkel probleem. Doe je bod onder de voorwaarde dat de koop pas definitief wordt als je het huis voor de ondertekening een keer hebt kunnen bekijken. Tenslotte hou je een onderzoeksplicht.

30 maart 2020

Het huis taxeren tijdens de coronacrisis

Als je huis is verkocht zal er namens de bank een taxatie moeten plaatsvinden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de taxateur bij je thuis komt. In ieder geval voor de NHG dient de taxateur met eigen ogen het huis te inspecteren. Ook de banken en hypothekverstrekkers eisen een taxatie in persoon. Op zich is dat goed mogelijk. Ook taxateurs zijn gebrieft met de hygiëneregels van het RIVM. Ze geven geen hand, raken zo weinig mogelijk aan, dragen handschoenen etc. en ze houden de voorgeschreven afstand.

Tip: Zet alle deuren alvast open voor de taxateur, dat scheelt veel langs elkaar bewegen. En ga niet samen een kleine ruimte in. Het is te overwegen om slechts met 1 persoon in huis te zijn en wil je helemaal het zekere voor het onzekere nemen, ga dan even buiten staan en laat de taxateur alleen zijn/haar werk doen. Makelaars en taxateurs zijn beëdigd en ze hebben integriteit hoog in het vaandel staan, dus heb vertrouwen in deze – ook in risicovolle omstandigheden – hard werkende specialisten.

De taxateur zal ervoor zorgen dat hij/zij niet langer binnen is dan strikt noodzakelijk.

26 maart 2020

De huizenmarkt vertraagt weliswaar, maar de krapte blijft en er wordt nog steeds verkocht

Corona virus blijft in ons land. Dat de coronaproblemen binnen korte tijd worden opgelost zou wel eens een illusie kunnen blijken. Het virus zal waarschijnlijk ook in de warmere periode nog steeds mensen kunnen besmetten. Dat betekent dat we de rest van het jaar, zeker totdat er een behoorlijk vaccin is, nog steeds voorzichtig moeten blijven met onze contacten.

Dat betekent ook dat wachten met kopen of verkopen van een huis waarschijnlijk geen zin heeft als je het idee hebt dat het over een paar maanden makkelijker zal zijn.

Wat we nu zien is dat vooral sommige verkopers even de kat uit de boom willen kijken. Maar mensen die nu hun woning te koop zetten verkopen nog even snel als voor de crisis.

Alle woningen die we de afgelopen 2 weken in de verkoop hebben genomen zijn alweer verkocht, enkele binnen 3 dagen, enkele binnen een week en de laatste na 2 weken.

De woningprijzen blijven nog stabiel en wij verwachten, in tegenstelling tot sommige andere berichten, dat de prijzen niet zullen dalen, eerder zelfs nog iets zullen stijgen als gevolg van de voortdurende en alleen maar groter wordende krapte op de woningmarkt.

Voorlopig blijft het dus nog een verkopersmarkt is ons idee.

25 maart 2020

Corona artikelen in de koopovereenkomst

Volgens het RIVM lijken er lichtpuntjes te komen in het aantal besmettingen. Hopelijk blijft het de goede kant uitgaan.

We krijgen van kopers en verkopers veel vragen over wat er gebeurt als je op de dag van de sleuteloverdracht niet kan komen doordat je ziek bent, zelfs misschien in het ziekenhuis ligt, of als de overheid je bewegingsvrijheid beperkt.

Op zich zijn er allemaal oplossingen voor, maar er zijn nu ook artikelen, zogenaamde corona clausules, die we kunnen opnemen in de koopovereenkomst, zodat je niet voor hoge boetes gaat als de zaak wordt vertraagd.

Zoals je van Digimakelaars.nl mag verwachten zijn we er altijd voor je als je met vragen zit. Veilig, op afstand. Dus neem contact op als je hierover meer wilt weten.

24 maart 2020

De 6 meeste gestelde vragen over het verkopen en kopen van een huis tijdens de coronacrisis

We hebben een video en een podcast gemaakt met antwoorden op de 6 meest gestelde vragen rondom het kopen en verkopen van een huis in deze ingewikkelde tijd.

De vragen zijn:

 1. Kan ik nog een huis kopen tijdens de corona crisis?
 2. Kan ik mijn huis nog in de verkoop geven tijdens de crisis?
 3. Kan ik nog huizen bezichtigen of komen er nog wel mensen kijken
 4. Is het eigenlijk wel nodig dat er huizen gekocht en verkocht worden?
 5. Wat gebeurt er als ik een huis gekocht heb en ik kom in het ziekenhuis terecht als gevolg van het virus?
 6. Wat gebeurt er met mijn koopovereenkomst als de boel op slot gaat?

De antwoorden vind je hier in onze podcast

18 maart 2020

Wel of niet verkopen in deze tijd?

Bij Digimakelaars.nl komen veel vragen binnen over de coronacrisis en het kopen of verkopen van je huis. Moet je nu wel of niet je huis verkopen in deze tijd met de dreiging van het coronavirus op de achtergrond.

Voor veel verkopers is het echter niet eens de vraag of je wel wilt verkopen. Door werk, persoonlijke omstandigheden, of doordat je al een aantal stappen hebt genomen in je wooncarriëre is de verkoop van je huis eigenlijk in veel gevallen iets wat nu of op korte termijn moet gebeuren.

We zien een kleine afname in de bezichtigingsaanvragen, maar de markt is zo krap, dat er in de meeste gevallen nog altijd meerdere geïnteresseerden zijn voor onze huizen. Wij denken zelf dat de vermindering van de bezichtigingen voor een groot deel bestaat uit mensen die wellicht nog in de oriënterende fase waren en die nu wat minder actief zijn. Dat is misschien wel een voordeel, vinden wij. In ieder geval word je dan als verkoper wat minder belast.

Veiligheid voor alles

Onze branchevereniging de NVM adviseert ons om ons werk voorlopig te laten doorgaan met in acht name van de door het RIVM voorgeschreven regels.
Die veiligheidsregels zijn:

 • Was je handen voor en na het kijken
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, maar hoest of nies je regelmatig, ga dan nu nog niet kijken, of ontvang dan even geen kijkers
 • Schud geen handen en houd minimaal 1,5m afstand
 • Doe handschoenen aan en raak niet teveel aan bij het kijken
 • Organiseer geen open huis, of ga niet naar een open huis, vraag of het ook anders kan
 • Plan als verkoper je bezichtigingen ruimer in, dan kun je even e.e.a. schoonmaken tussendoor

Op ons kantoor kan iedereen thuiswerken. We hebben de mensen die wel op kantoor zijn uit elkaar gezet en met elkaar de afspraak gemaakt, dat, zodra er enig risico is, ze thuisblijven.
We ontvangen geen mensen meer op kantoor tenzij dringend noodzakelijk.

Veilige in verkoop name van je huis

In principe hebben we maar 1 maal oog-in-oog contact met onze verkopers en dat is bij de in verkoop name van hun huis. Dit contact kunnen we nog verder beperken, door alleen naar het huis te gaan om het op te nemen, handschoenen aan natuurlijk. Het gesprek over onze werkwijze en contractsvoorwaarden kan daarna telefonisch of via Skype, Facetime of Whatsapp plaatsvinden. Meer dan een standaard makelaar zijn we als Digimakelaars.nl al lang gewend om meer op afstand zaken te doen.

Zelf kiezen hoe je wilt beginnen met de verkoop

Bij Digimakelaars.nl kun je zelf kiezen hoe je gaat beginnen. Langzaamaan alles opstarten en volop op Funda over enkele weken, of nu toch al beginnen met verkopen. Daar tussenin is alles mogelijk. Bel ons voor meer informatie, dan kun je daarna rustig je plannen verder uitwerken.

Veilige eerste bezichtigingen

We zijn niet aanwezig bij de bezichtigingen en we hebben onze kopers en de kijkers een aantal mogelijkheden gegeven om redelijk veilig een huis te bekijken. Met handschoenen aan en een beetje afstand als mensen fysiek bij een woning gaan kijken. En de mogelijkheid om de eerste bezichtiging met de verkopers via Whatsapp video te organiseren.

Virtueel bezichtigen

Als verkoper kun je nog een stapje verder gaan door ons een 360 graden videoproductie te laten maken, waarin mensen virtueel vloeiend door je hele huis kunnen lopen en ieder hoekje kunnen zien.
Of je kunt ook beginnen door ons 360 graden foto’s te laten maken. Kijkers kunnen dan via de daarin geplaatste hotspots van de ene naar de andere ruimte springen.

Dus: Wel of niet je huis verkopen?

Het coronavirus verandert wellicht de manier hoe we met elkaar omgaan en hoe we huizen gaan bezichtigen, maar het verandert niet de markt. De huizenkrapte blijft en verhuisbehoefte blijft. Dus als je nu een leuk huis ziet weet je niet of dat over enige tijd nog een keer gebeurt. Ook nu nog verkopen we dagelijks onze woningen. Het virus verdwijnt weer na verloop van tijd, maar duurt dat een paar maanden of misschien wel een jaar? Als iedereen de voorgeschreven veiligheden in acht neemt kun je nog steeds doorpakken.
Wil je meer weten over wel of niet je huis verkopen? Je kunt altijd even contact met ons opnemen als je twijfelt.

En: Wel of niet een ander huis kopen?

We verwachten dat er door de schrik over het coronavirus wat minder mensen op pad zullen gaan voor een ander huis. Daar kun je misschien wel gebruik van maken. Met de nodige voorzorgen kun je een huis prima bezichtigen. Daarbij zijn de gevaren niet groter en wellicht zelfs kleiner dan bij het boodschappen doen! En wil je helemaal beslagen ten ijs komen, neem dan bij de 2e bezichtiging een aankoopmakelaar mee. Dan weet je of je goed zit.
Bel ons als je meer wilt weten over je mogelijkheden bij aankoop.

Persoonlijk contact?

Graag helpen wij je bij beslissingen over  verkopen van de huidige woning en de aankoop van een ander huis.

Wil je meer weten over de mogelijkheden of over dit artikel? Je kunt altijd even bellen of whatsappen naar 088-0000400, mailen naar info@wpoud.digimakelaars.nl

of vraag een gratis waarde-indicatie (zonder bezoek aan huis!) aan:

gratis waarde indicatie button

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws op woninggebied? Volg dan ons Youtubekanaal met iedere week nieuwe video’s

abonneren op youtubekanaal digimakelaars

Over de schrijver
Theo Heus is oprichter-NVM makelaar bij Digimakelaars.nl - de makelaar van Nederland - en hij weet precies wat er op de Nederlandse woningmarkt gebeurt. Digimakelaars.nl verkoopt en koopt woningen door heel Nederland sinds 2005. Theo blogt, vlogt en podcast over wonen en je eigen huis.
Reactie plaatsen