Privacyverklaring Digimakelaars.nl

Privacyverklaring makelaardijdecember 2022 versie 7

Je hebt te maken met de makelaardij Digimakelaars.nl, onderdeel van Theo Heus Makelaardij BV

In deze privacyverklaring leggen we je uit hoe we omgaan met je gegevens.

Digimakelaars.nl is lid van de NVM. We leggen ook uit welke gegevens we delen met NVM en Brainbay BV, dochteronderneming van de NVM en wat zij met de gegevens doen.

Verder leggen we uit waarom we welke cookies hanteren op onze site.

Diensten

Onze diensten bestaan uit onze website Digimakelaars.nl, de Move.nl omgeving en onze social mediakanalen.

Wijzigingen

Zowel de regelgeving als onze diensten veranderen geregeld, alle aanpassingen zullen voor zover nodig ook in deze privacyverklaring worden verwerkt. De meest recente privacyverklaring vind je hier: https://media-01.imu.nl/storage/digimakelaars.nl/3996/10--nvm-privacyverklaring-digimakelaars-nl-december-2022-versie-7.pdf

Verwerkingsverantwoordelijke

Digimakelaars.nl - Theo Heus Makelaardij BV

Kruisstraat 70A

5341 HE  OSS

tel 088-0000400

info@digimakelaars.nl

HR 171.06880

NVM/Brainbay

NVM

Postbus 2222

3430 DC  NIEUWEGEIN

privacyhelpdesk@nvm.nl

HR 30102683

Brainbay BV

Fakkelstede 1

3431 HZ  NIEUWEGEIN

support@brainbay.nl

HR 71551034+

Bij NVM/Brainbay is er een functionaris voor gegevensverwerking: fg@nvm.nl

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wil je weten welke gegevens we van je hebben, stuur dan per brief of -mail je verzoek naar Digimakelaars.nl.

NVM/Brainbay verwertkt geen namen of andere direct indentificerende gegevens. Ook hiervoor kun je terecht bij Digimakelaars.nl

Wil je gegevens wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail waarnqa je hoort of de gegevens verwijderd kunnen of mogen worden.

Klacht indienen

Klachten kuin je ook indienen bij Digimakelaars.nl. Kom je er niet uit, dan kun je contact opnemen met de klachtco"pordinator van de NVM: klachtcoordinator@nvm.nl

Word je niet goed genoeg gehoord dan kun je altijd nog je klacht nerleggen bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens 

Postbus 93374 

2509 AJ  's- GRAVENHAGE

Gegevensverstrekking aan NVM/Brainbay

Vastgoedgegevens t.b.v. actuele aanbodoverzichten voor NVM makelaars

Vastgoedgegevens doorplaatsen naar Funda en andere huizenwebsites

Database opbouwen voor het uitvoeren van taxaties en waardebepalingen en voor het opbouwen van inzichten over de ontwikkelingen op de onroerend goed markten

Ben je minderjarig?

Als je jonger bent dan 16 jaar, dan mag je alleen persoonsgegevens aan ons verstrekken, indien jouw ouder of een wettelijk vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen en ons hiervoor namens jou toestemming geeft. De diensten zijn bedoeld voor meerderjarige personen. Voor minderjarige personen is het niet toegestaan om een account op onze website aan te maken. Indien je minderjarig bent, verzoeken wij je geen gebruik te maken van onze diensten. Op het moment dat wij ermee bekend worden dat dit wel het geval is, dan zullen wij het account direct verwijderen.


Verwerking persoonsgegevens in verschillende situaties en waar ze voor worden gebruikt

1. Als je contact met ons opneemt

Wij bewaren je e-mail en andere berichten en de reden van contact. Je naam en overige contactgegevens vragen we je om je aanvraag af te handelen en om contact te onderhouden. 


2. Je verkoopt of verhuurt een huis

Wij gebruiken jouw gegevens om de opdracht die je ons hebt verleend uit te voeren, om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, dan wel op basis van gerechtvaardigd belang.

Jouw gegevens kunnen ook worden gebruikt: om jouw woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van Digimakelaars.nl of in verkoopbrochures om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (jouw woning wordt dan alleen als referentiepand gebruikt).

 • jouw achternaam, voornamen, geboortedatum, burgerlijke staat, geslacht, adres, contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres en je rekeningnummer bij gebruik van betaling via automatische incasso;
 • een kopie van jouw legitimatiebewijs (als je wil mag je jouw burgerservicenummer en pasfoto afschermen op deze kopie), of de aard, het nummer en de datum en plaats van uitgifte van het document met behulp waarvan jouw identiteit is geverifieerd;
 • de reden van verkoop;
 • de omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde;
 • de datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan;
 • foto’s, video’s en overige media van de woning;
 • de reden van een eventuele intrekking van de opdracht;
 • wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum;
 • overige informatie die je aan Digimakelaars.nl verstrekt.


3. Je bent op zoek naar een huis

Wij gebruiken jouw gegevens om de zoekopdracht die je ons heeft verleend uit te voeren, zoals het toesturen van informatie over woningen die onder jouw zoekopdracht vallen.

 • jouw voornaam, achternaam en e-mailadres;
 • het zoekprofiel waarin jouw woonwensen zijn opgenomen;
 • overige informatie die je aan Digimakelaars.nl verstrekt.


4. Je gaat een huis bezichtigen of je vraagt een brochure aan

Wij gebruiken jouw gegevens om contact met je te onderhouden, bijvoorbeeld voor het realiseren van een bezichtiging. Onze verkopers doen in het algemeen de bezichtigingen zelf, zodat we je gegevens om de afspraak te kunnen maken doorsturen naar de verkopers.

 • jouw voornaam, achternaam,  contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres en eventueel je huisadres;
 • datum van bezichtiging;
 • jouw oordeel over de woning.


5. Je brengt een bod uit op een huis

Wij gebruiken jouw gegevens om contact met je te onderhouden met betrekking tot het door jou uitgebrachte bod.

 • jouw voornaam, achternaam, geslacht, adres, contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres;
 • overige informatie die je aan Digimakelaars.nl verstrekt.


6. Je koopt een huis

Wij gebruiken jouw gegevens ter voorbereiding van de overeenkomst en om contact met je te onderhouden, bijvoorbeeld om je de koopovereenkomst toe te sturen. Daarnaast gebruiken wij jouw gegevens om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

 • jouw achternaam, voornamen, geboortedatum, burgerlijke staat, geslacht, adres, contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres;
 • een kopie van jouw legitimatiebewijs (als je wil mag je je burgerservicenummer en pasfoto afschermen op deze kopie) of de aard, het nummer en de datum en plaats van uitgifte van het document met behulp waarvan jouw identiteit is geverifieerd;
 • gegevens over de woning die je hebt gekocht zoals het adres, kenmerken van de woning, de koopprijs en de transactiedatum;
 • overige informatie die je aan Digimakelaars.nl. verstrekt.


7. Marketing via e-mail

Als relatie van Digimakelaars.nl of als je geen relatie bent uitsluitend indien je daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven gebruiken wij jouw e-mailadres voor het versturen van onze nieuwsbrief met daarin aanbiedingen, nieuws of tips van Digimakelaars.nl.  Elk marketingbericht dat je van ons ontvangt biedt jou de mogelijkheid om je af te melden.


8. Persoonsgegevens delen aan derden

Voor het verwerken van persoonsgegevens kunnen wij gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als verwerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. Hierin wordt de verwerker onderworpen aan beveiligingsverplichtingen in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Wij verstrekken verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij betrokken zijn bij het uitvoeren van de diensten, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten, of wij op grond van een gerechtvaardigd belang, wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie, daartoe verplicht zijn, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of jij daarvoor toestemming hebt gegeven.


9. NVM uitwisselingssysteem

De systemen van Digimakelaars.nl zijn gekoppeld aan het landelijke uitwisselingssysteem van de NVM. Dit systeem bevat actuele informatie over alle woningen en andere onroerende zaken die bij NVM-makelaars en andere makelaars in verkoop of verhuur zijn gegeven. Alle NVM-makelaars zijn aangesloten op dit systeem. Hoe jouw gegevens in het kader van het NVM-uitwisselingssysteem worden gebruikt kun je hierna lezen.

Via een automatische koppeling ontvangt de NVM een deel van de gegevens die door makelaars zijn vastgelegd. Dit betreft de gegevenscategorieën zoals hierboven omschreven, met uitzondering van jouw naam of andere direct identificerende gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen in de systemen van het makelaarskantoor.

De gegevens worden door de NVM gebruikt in het kader van het beheer en onderhoud van het uitwisselingssysteem. De NVM gebruikt de gegevens ook voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van de presentatie van de kwartaalcijfers over de woningmarkt in Nederland.

9.a. Toegang tot de gegevens in het uitwisselingssysteem

NVM-makelaars hebben toegang tot het landelijke uitwisselingssysteem in het kader van hun dienstverlening, waaronder de aankoop en verkoop van woningen en het verrichten van taxaties en waardebepalingen. Medewerkers van de NVM hebben toegang tot het systeem in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden. De NVM verstrekt bepaalde gegevens uit het landelijke uitwisselingssysteem aan geselecteerde derden, waaronder aan:

 • taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen
 • validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten
 • gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes
 • het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, voor onderzoek naar de woningmarkt universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden
 • niet-NVM makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio).

Genoemde partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt. De NVM heeft contractuele en technische maatregelen genomen om dit te waarborgen.


10. Beveiliging

Wij zorgen dat jouw gegevens juist worden beveiligd zodat jouw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden en worden waar nodig aangevuld of aangescherpt.

Alle gegevens die je met ons uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van een https-beveiligingscertificaat. Dit certificaat toont aan dat wij jouw gegevens op een veilige, versleutelde, manier versturen naar onze servers/systemen en dat ze niet in handen van derden kunnen vallen.


11. Bewaartermijnen

Dossier/opdracht/taxatie minimaal 5 jaar

WWFT gegevens minimaal 5 jaar

Civiele bewaarplicht minimaal 7 jaar

Fiscale bewaarplicht (factuurgegevens etc.) minimaal 7 jaar

Beroepsaansprakelijkheid 7-20 jaar

E-mailbestand tbv nieuwsbrieven tot uitschrijving

Alle overige gronden (brochureaanvragen, gegevens tbv financieringsmogelijkheden  etc.) maximaal 3jaar


Cookiestatement Digimakelaars.nl

Laatst herzien: februari 2021

Informatie over cookies en gegevensverzameling door derden


Digimakelaars.nl maakt op de website https://www.digimakelaars.nl gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt zoals een computer, smartphone of tablet. Waar we spreken over “cookies” bedoelen we ook vergelijkbare technieken zoals pixels, scripts en beacons.


Cookies maken het mogelijk om jouw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of je instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken, kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag van de website en kunnen andere partijen inzicht krijgen in jouw surfgedrag zodat zij gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen over meerdere websites en niet-revelante advertenties weg kunnen laten.


Welke cookies zijn er? 

We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies:

 • Functionele cookies: Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat snel en correct de gewenste informatie wordt getoond elke keer dat je onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.
 • Analytische cookies: Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina je op onze website aankomt en op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Voor deze cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd omdat deze geen gevolgen hebben voor uw privacy. 
 • Tracking cookies: Dit zijn cookies die jouw surfgedrag kunnen volgen. Op die manier kunnen wij en adverteerders aan de hand van jouw surfgedrag gepersonaliseerde online advertenties en op maat gemaakte content tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij jouw toestemming.
 • Social media plug-in cookies: Social media plug-in cookies worden gebruikt om op onze website content van social media te tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij jouw toestemming. 

We gebruiken zowel sessie-cookies (vervallen wanneer de webbrowser wordt afgesloten) en blijvende cookies (blijven op je apparaat tenzij deze worden gewist). Hieronder volgt een overzicht van de cookies waar we gebruik van maken.

Digimakelaars.nl plaatst de volgende analytische en tracking cookies:

Google, Google analytics/e-commerce, Google adwords, Moving digital, Facebookpixel, Mailblue, Activecampaign


*Deze sociale media kunnen ook je persoonlijke gegevens verzamelen voor hun eigen doeleinden. De NVM-makelaar heeft geen invloed op wat deze partijen met je persoonlijke gegevens doen. Meer informatie over de cookies van sociale media en de gegevens die hierdoor mogelijk worden verzameld, vind je in het privacy- en cookiebeleid van de afzonderlijke sociale media. Hieronder een lijst met de privacyverklaringen van de sociale-mediakanalen die het vaakst door de NVM-makelaar worden gebruikt:

*Ook als deze cookies niet worden gebruikt zijn er advertenties te zien. Deze zijn op de inhoud van de website afgestemd en zijn niet gebaseerd op je gedrag of interesses. Dit soort inhoudsgerelateerde internetadvertenties zijn te vergelijken met reclames op televisie.

 • Link privacyverklaring social media partij 1
 • Link privacyverklaring social media partij 2
 • Link privacyverklaring social media partij 3
 • Enz.

Bewaartermijn cookies en voorkeuren

De cookies blijven 3 maanden op het apparaat bewaard. Je kunt cookies altijd zelf uitzetten of van je apparaat verwijderen. Hoe je dat kunt doen verschilt per soort webbrowser en apparaat. De instellingen van de browser zijn ook zo in te richten dat cookies worden geweigerd. Let op dat als je ervoor kiest om cookies te blokkeren, dit de services van Digimakelaars.nl of de werking van bepaalde website elementen kan hinderen.

Er bestaan diverse tools om cookies te managen, zoals de opt-outhulpmiddel van Network Advertising Initiative (NAI), op networkadvertising.org/choices. Hiermee kun je het gebruik van informatie over je online activiteiten weigeren voor online gedragsreclame door bedrijven die lid zijn van NAI. Een andere optie bestaat mogelijk in je smartphone via de instelling ‘Limit Ad Tracking’ (Reclameopvolging beperken) (voor iOS-toestellen) of een instelling ‘Opt out of Interest-Based Ads’ (Kiezen om niet deel te nemen aan op interesse gebaseerde reclame) (voor Android-toestellen), wat je toestaat het gebruik te beperken van informatie over je gebruik van toepassingen dat als doel heeft reclame te bezorgen die gericht is op je interesses. Meer informatie over het uitschakelen van cookies of het beheren van de cookie-instellingen voor de browser vind je in de volgende lijst:

 • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 • Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
 • Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

Aanpassing van cookiestatement

Dit statement kan tussentijds worden aangepast, bijvoorbeeld omdat onze website of de regels voor cookies veranderen. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kan je aan de datum die bovenaan het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. De nieuwe cookieverklaring wordt van kracht op het moment van publicatie. Indien je niet instemt met de aangepaste verklaring, dien je je voorkeuren te wijzigen of te overwegen de Digimakelaars.nl website niet langer te gebruiken. 

Meer informatie

Ga naar allaboutcookies.org of youronlinechoices.eu (Europa) voor meer informatie over het gebruik van cookies en hoe deze te blokkeren. Heb je vragen, verzoeken of klachten over cookies of deze cookiestatement? Of wil je bijvoorbeeld een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen? Onze contactinformatie staat in https://www.digimakelaars.nl/privacyverklaring-digimakelaars-nl/

De volledige NVM makelaars privacyverklaring vind je hier: 

https://media-01.imu.nl/storage/digimakelaars.nl/3996/10--nvm-privacyverklaring-digimakelaars-nl-december-2022-versie-7.pdf

GDPR statement in English: 

https://media-01.imu.nl/storage/digimakelaars.nl/3996/10--nvm-privacyverklaring-engels-digimakelaars-nl-december-2022-versie-7.pdf